Les presents condicions generals estan formulades de conformitat a la següent legislació, sense perjudici d'altres disposicions europees o estatals que puguin ser aplicable, així com de les modificacions que puguin sofrir aquestes.

Descans On-line, S.L. Amb CIF B-66417080, instrita el registre mercantil de Barcelona, tom 44587, foli 26, full B-460587, d'ara endavant Barcelona Confort, amb domicili social en C/ Gomis, 34, 08023, Barcelona, en l'actualitat és el titular de la present pàgina Web.

De forma enunciativa, s'atén el Reial decret de 24 de juliol de 1889, del Codi Civil; Reial decret de 22 d'agost de 1985, pel qual es publica el Codi de Comerç; Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista; Llei 7/1998, de 13 d'abril, de Condicions Generals de la Contractació; Llei 7/1995, de 23 de març, de Crèdit al Consum; Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI) i Reial decret legislatiu1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (RDLGDCU).

Aquests termes i condicions, juntament amb l'acceptació de la comanda amb obligació de pagament, constitueixen el Contracte entre aquesta empresa i vostè. Aquestes Condicions són importants tant per a Vostè com per a Barcelona Confort, ja que han estat dissenyades per a crear un acord legalment vinculant protegint els seus drets com a client i els drets de Barcelona Confort com a empresa.

La realització de qualsevol comanda en www.barcelonaconfort.cat implica el coneixement i acceptació de les presents Condicions Generals, així com a les Condicions Particulars que, si escau, regeixin l'adquisició. A més, el client de Barcelona Confort afirma tenir un mínim de 18 anys, i que té capacitat legal per a celebrar contractes vinculants i assegura la veracitat de les dades ofertes per a la correcta gestió de la seva comanda.

Per a realitzar una compra a Barcelona Confort, ha de seguir els següents passos:

1. Selecció de productes

En el menú superior que trobarà en la pàgina principal disposa de les diferents categories de productes. Després de seleccionar la que desitgi, triï entre la nostra àmplia gamma de models i marmitó el model que desitgi, s'obrirà una finestra amb més informació sobre el producte, i amb un botó que vostè podrà clicar per a afegir el producte al carret de la compra. Una vegada tingui tots els productes que desitgi, marmitó a Tramitar Comanda.

2. Identificació

Vostè, accedirà automàticament a un senzill formulari on haurà d'introduir les seves dades d'enviament i les observacions que cregui oportunes.

3. Lliurament

Tots els enviaments són gratuïts (excepte Balears), en aquest apartat podrà triar si vol que li retirem els seus articles usats, i en alguns articles el muntatge està inclòs o bé, pot vostè contractar-lo de forma addicional.

4. Pagament

En aquest pas, haurà de triar la forma en què desitja efectuar el pagament de la seva comanda. Per a més informació, consulti l'apartat corresponent a formes de pagament.

5. Confirmació de la comanda

Abans de finalitzar, revisi totes les dades de la seva comanda i accepti les condicions generals de compra.

6. Fi de comanda

Una vegada hagi confirmat i pagat la seva comanda, o confirmat la comanda amb obligació de pagament, es constituirà la relació contractual entre Barcelona Confort i vostè.

       

ZONES DE LLIURAMENT

                                    

Fem lliuraments a qualsevol punt de Catalunya, Aragó i Comunitat Valenciana (excepte província d'Alacant).

Tots els enviaments amb muntatge estàn limitats a les zones de: Catalunya, Aragó i Comunitat Valenciana (excepte província d'Alacant).

             

TERMINIS DE LLIURAMENT

 

Matalassos: 

   

Lliurament URGENT: 24-48 Hores hàbils.  (Balears 2-5 dies hàbils)

Lliurament amb muntatge: 2-5 Dies hàbils.

Lliurament amb muntatge + retirada de matalàs antic: 2-5 Dies hàbils.

** En zones allunyades de nuclis urbans es pot demorar 2-3 dies més, no superant mai el termini màxim de 8 dies hàbils.

          

Somiers y bases entapissades: 

     

Lliurament URGENT: 24-48 Hores hàbils.  (Balears 2-5 dies hàbils)

Lliurament amb muntatge: 2-5 Dies hàbils.

  ** En zones allunyades de nuclis urbans es pot demorar 2-3 dies més, no superant mai el termini màxim de 8 dies hàbils. Excepte a Balears, on els lliuraments es fan entre 8 i 15 dies hàbils. 

   

Canapès abatibles: 

                  

Lliurament amb muntatge: 2-5 Dies hàbils. (El servei es realitza amb el nostre transport especialitzat de muntatge propi)

** En zones allunyades de nuclis urbans es pot demorar 2-3 dies més, no superant mai el termini màxim de 8 dies hàbils.Excepte a Balears, on els lliuraments es fan entre 8 i 15 dies hàbils. 

        

Coixins i complements:

    

24-48 Hores hàbils. 

        

Geriatría y llits articulats: 

                 

Lliurament URGENT: 24-48 Hores hàbils.  (Balears 2-5 dies hàbils)

Lliurament amb muntatge: 2-5 Dies hàbils. (El servei es realitza amb el nostre transport especialitzat de muntatge propi)

** En zones allunyades de nuclis urbans es pot demorar 2-3 dies més, no superant mai el termini màxim de 8 dies hàbils.Excepte a Balears, on els lliuraments es fan entre 8 i 15 dies hàbils. 

                         

Els terminis de lliurament estàn indicats en dies laborables (de Dilluns a Divendres) i començaran a comptar des de la confirmació del pagament de la seva comanda.

* En campanyes puntuals com Black Friday o Dia Sense IVA el termini de lliurament pot veure's incrementat en 24-48 hores més, a causa de la gran quantitat d'enviaments que es realitzen en aquests dies a nivell nacional, cosa que alenteix lleugerament a les empreses de transport urgent (a totes).

                  

INFORMACIÓ SOBRE ELS LLIURAMENTS

El preu dels productes inclou impostos i transport, a més, en alguns dels nostres productes està inclosa la pujada a domicili i el muntatge.

RECEPCIÓ DE LA COMANDA

L'agència de transports efectuarà els enviaments de dilluns a divendres en horari de demà o de tarda (depenent de la ruta de repartiment establerta per a la seva població),i en ser agències de paqueteria, no avisen abans d'anar, excepte les excepcions que s'indiquen per a enviaments amb muntatge o en els quals es requereixi contactar amb el client primer per a coordinar el lliurament. 

En tots els casos, l'adreça de lliurament serà la que el comprador ens ha facilitat en el moment de tramitar la comanda.

En les comandes que incloguin únicament coixins, matalassos al buit individuals, articles per a bebè, roba de llit, capçals, poufs, somiers individuals, potes per a bases, matalassos individuals i altres articles o accessoris, l'agència de transports no avisarà abans de realitzar el lliurament. No obstant això, si no es troba a casa en el moment de rebre la mercaderia, els transportistes li deixaran una notificació amb un telèfon de contacte per a acordar un nou lliurament. 

En el cas que el producte arribés amb algun tipus de desperfecte ha de fer-lo constar en l'albarà del repartidor, i enviar a Barcelona Confort fotos d'aquests desperfectes, per a poder solucionar qualsevol incidència. Per als lliuraments amb servei d'instal·lació o muntatge, han de revisar-se els productes abans que el muntador/és marxin del seu domicili, perquè puguin fotografiar aquests desperfectes i poder reemplaçar-los en el cas que procedís. 

TIPUS DE LLIURAMENT

Enviament express: gairebé tots els productes es lliuren en el domicili, encara que determinats productes es lliuraran a peu de carrer, sense pujada a domicili (normalment quan no hi ha ascensor o el producte no cap a l'ascensor). En el moment del lliurament, revisi la mercaderia davant els transportistes i comprovi que és exactament el que vostè va demanar (mesura, acabat...). També haurà de verificar que la mercaderia no està danyada, i comunicar a Barcelona Confort qualsevol anomalia o incidència per a poder resoldre-la com més aviat millor.

Servei de pujada a domicili amb muntatge: A més dels matalassos, somiers i bases, alguns productes que vénen en kit, com per exemple els canapès abatibles, requereixen un muntatge, per això des de Barcelona Confort oferim aquest servei extra per a tots els productes que per les seves dimensions o naturalesa, requereixin muntatge. El servei inclou la pujada al domicili del producte i el seu posterior muntatge per professionals del sector. 

El servei de transports no està autoritzat a pujar o baixar cap article per la façana o l'exterior de l'habitatge. Tampoc utilitzaran ni corrioles ni mecanismes similars per a elevar o lliscar els productes per les escales o altres espais interiors de l'habitatge. D'aquesta manera, és responsabilitat del client comprovar que els articles es podran instal·lar en el lloc desitjat o retirar fins al carrer.

El client serà responsable de comprovar que els articles caben per les zones de pas fins al lloc desitjat, tant per al servei de pujada a domicili com el de retirada. En cas de no ser així, pot optar a un servei addicional de pujada o baixada per la façana mitjançant grua. El cost d'aquest servei es calcularà per a cada cas en particular quan sigui sol·licitat pel client, i en el cas que el client estigui interessat a contractar el servei, aquest servei el proporcionarà directament la plataforma logística al client, fent-se càrrec del seu cost aquest últim (client).

Retirada de productes antics. El client té l'opció de contractar la retirada de productes antics, únicament matalassos. No es retiren somiers, ni qualsevol tipus de llit o base, únicament matalassos.

DESPESES D'ENVIAMENT

Enviament express: L'enviament express és gratuït per a tota Catalunya. Per enviaments a Balears el preu es de 29€ IVA inclòs.

Servei d'enviament + pujada a domicili amb muntatge: Aquest servei està disponible per a tots els productes que per les seves dimensions o naturalesa requereixin muntatge (excepte complements i matalassos enrotllats). Per alguns productes aquest servei tindrà un cost de 29€ IVA INCLÒS a Catalunya y de 59€ IVA inclòs per a Balears.

Retirada de productes antics. És possible contractar la retirada de matalàs antic, aquest servei té un cost de 15€ IVA inclòs per cada matalàs a retirar. Ens haureu de contactar per contractar aquest servei.Consulteu disponibilitat.

ANUL·LACIÓ DE LA COMANDA

Abans del termini previst per al lliurament de la mercaderia, el comprador podrà anul·lar la comanda mitjançant la comunicació per correu electrònic de la seva intenció d'anul·lar-ho. Rebrà l'import abonat, excepte les despeses de transport que s'hagin pogut ocasionar si la mercaderia ja la té l'agència de transport, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la comunicació. (Llei 3/2014). 

El client pot anul·lar la seva comanda sempre que no hagi sortit del magatzem i se li realitzarà l'abonament de l'import total. Si la mercaderia ja la té l'agència de transport, està en expedició o està llesta per a ser repartida, es podrà anul·lar la comanda, però pot ser que això impliqui despeses de transport que no li seran retornats al client. Aquestes despeses tindràn un import de 80€ IVA inclòs. Pel que sempre recomanem que es posin en contacte amb el nostre departament d'atenció al client i es facilitarà tota la informació pertinent.​

DRET DE DESISTIMENT I DEVOLUCIONS

Com estipula el Reial decret legislatiu 1/2007 en el seu article 97 1.i, l'informem que disposarà de 14 dies naturals des de la recepció de la comanda per a desistir d'aquest. En tal cas, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres per a procedir a la seva tramitació, mitjançant el següent formulari, el qual pot descarregar i enviar-nos posteriorment a [email protected] 

Per a fer ús del dret de desistiment, en aquells articles subjectes a aquest, hauran de retornar-se en el seu embalatge original i sense usar, ja que en el cas que aquest embalatge hagi estat retirat, és possible que el producte sofreixi una depreciació. En el cas que el comprador hagi manipulat, trepat o deformat algun component del material lliurat, perdrà el seu dret de desistiment. (RDLGDCU 1/2007, Art 97 1l).

Si la mercaderia ja ha estat enviada o en disposició del client, el client haurà d'abonar les despeses de transport. El client haurà de fer arribar als magatzems de Barcelona Confort la mercaderia en perfecte estat, de no ser així, no s'admetrà cap devolució. 

L'abonament de qualsevol devolució es farà efectiu a través del mateix mètode utilitzat per al pagament. En cas que la comanda s'hagi pagat contra reemborsament, la devolució es durà a terme mitjançant transferència bancària al compte indicat pel client. El termini màxim per a la recepció de l'abonament és de 14 dies naturals a partir de la data en què ens sigui comunicada, de la forma indicada anteriorment, la intenció de desistir de la compra i sempre que la mercaderia ens hagi estat retornada o retirada per la nostra empresa logística, en el cas que hagi triat aquesta opció per a efectuar la devolució, i comprovat que l'estat de la mateixa no presenta desperfectes. Si per causes alienes a la nostra empresa, no es pogués retirar la mercaderia en el seu domicili abans que es compleixi el termini per al reintegrament de l'import, no es procedirà a l'abonament en tant la mateixa no es recepcioni en els nostres magatzems.

Els productes amb mesures especials, fabricades expressament per al client no admetran canvi o devolució, excepte si presenten defectes de fabricació, en tal cas es procedirà a repara o canviar el producte si no fos possible la seva reparació.

                   

DESPESES D'ENVIAMENT PER A LES DEVOLUCIONS:

                         

En el cas que desitgi fer ús de la retirada d'un producte i ja hagi estat lliurat o es trobi en possesiò de l'agència de transport llest per a lliurar, les despeses d'enviament per producte i unitat (impostos inclosos) per a devolucions gestionades amb els nostres transportistes seran a càrrec del client.

Els productes de mesures especials o personalitzats no estan subjectes a canvis ni devolució. Es considera mesura especial totes aquestes que no siguin: 90x190, 135x190 i 150x190.

                                

COLORS I TONALITATS DEL PRODUCTE

Els colors i tonalitats presentats poden variar en funció del monitor en què es visualitzin. El color de la foto principal pot no ser exacte, a causa de les variacions produïdes per la il·luminació.

En el sector tèxtil existeix una tolerància de +/- 2cm per a qualsevol de les quantitats expressades, això inclou, entre altres, les mesures o la composició. Aquesta diferència no podrà ser, en cap cas, motiu de reclamació, canvi o devolució.

GARANTIA GENERAL

Tots els nostres productes estan garantits en l'àmbit nacional, enfront de defectes de fabricació durant 3 anys (Art. 123 RDLGDCU 1/2007), excepte en aquells productes que s'indiqui un termini major, i la garantia és la seva factura de compra.

Barcelona Confort respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de 3 anys des del lliurament. El consumidor i usuari haurà d'informar a Barcelona Confort de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella. La nostra garantia inclou els costos de mà d'obra i reparació o canvi de l'article defectuós, així com les despeses de transport. 

Ha de tenir en compte que si l'article subjecte a garantia ha estat traslladat a un domicili diferent al que va ser lliurat pels nostres mitjans, serà responsabilitat exclusiva del comprador que aquest desplaçament no hagi afectat l'estat del bé objecte de la possible reclamació.

En la roba de llit, o qualsevol altre article amb acabat tèxtil, la garantia quedarà invalidada si s'incompleixen les indicacions sobre les cures estipulades en l'etiqueta de cada producte.

En cas d'incidència amb qualsevol article, el producte es recollirà per a la seva reparació i posterior enviament, o en cas que no sigui possible, s'enviarà el mateix producte en la mateixa adreça que va ser lliurat la primera vegada. No es facilitarà producte de substitució o de cortesia. 

El període de garantia de cada producte està indicat en la seva respectiva fitxa descriptiva. El total del període indicat consta de dues parts: d'una banda tots els productes tenen una garantia legal de 3 anys; d'altra banda, per a determinats productes BARCELONA CONFORT, prèviament identificats, s'afegeix una extensió de garantia gratuïtament, que pot ser de 5 o 10 anys, depenent del producte, davant qualsevol dubte, consulti'ns.

Així mateix BARCELONA CONFORT garanteix els seus matalassos a partir de la data de compra de l'article (data de realització de la comanda en ferma) per qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del bé. No hi haurà lloc a responsabilitat per faltes de conformitat que el client conegués o no hagués pogut amb fonament ignorar en el moment de la celebració del contracte o del lliurament o que tinguin el seu origen en els materials subministrats. La garantia cobreix les estructures de les bases i els nuclis dels matalassos com són el bloc principal de suport d'escuma, el bloc principal de suport de molls o el bloc principal de suport de latex. Aquesta extensió de garantia només s'aplica a determinats productes, sempre degudament especificat en la seva fitxa de producte. El període de garantia total per a altres productes és de 3 anys.

Qualsevol reclamació per falta de conformitat haurà d'anar acompanyada per la factura de compra i almenys 2 fotografies il·lustratives. La garantia cobreix els defectes de fabricació i els materials que componen els matalassos. Aquesta garantia no cobreix els talls o raions, el desgast per ús normal ni tampoc el mal causat per cops o accidents. Aquesta garantia no cobreix danys conseqüents, impactes o accidents ni tampoc s'aplicarà a aquells productes que s'hagin utilitzat de manera incorrecta o inapropiada; o que hagin estat tractats amb productes de neteja erronis.

 

GARANTIA PRODUCTES DE DESCANS

Toleràncies, forma i volum: Amb la finalitat que els matalassos, somiers, bases entapissades i altres productes de descans siguin compatibles amb els d'altres fabricants, tots compleixen la normativa europea sobre toleràncies en mesures de productes de descans, sobre la base d'UNE-EN 1334: Ample (+20mm-20mm) / Llarg (+20mm-20mm).

D'altra banda, en alguns models de matalàs, els nuclis de farciment de les fonguis dels matalassos estan constituïts per materials suaus i poden modificar lleugerament la seva longitud, amplària i altura durant el transport i durant l'ús. 

Per raons d'higiene, qualsevol mal ús del matalàs (per exemple, taques de brutícia, taques d'humitat produïdes per caigudes de líquids sense la utilització d'un protector) anul·la automàticament la garantia i la possibilitat de fer ús de la promoció “50 nits de prova", així com la no utilització d'una funda protectora, ja que la constant exposició del matalàs a la nostra suor/transpiració pot afectar les escumes i materials del mateix, quedant exempt de la garantia.

Barcelona Confort es reserva el dret a modificar sense previ avís els models, sempre que no alterin el bon funcionament i aquests canvis que es puguin produir siguin d'igual o superior qualitat a l'oferta.

En concret, es considera normal una pèrdua del 10% de l'altura del matalàs i/o que en el mateix quedi una marca on s'ha descansat durant diverses hores. Per aquesta raó, no s'acceptaran devolucions per lleugeres variacions en la mesura de longitud, altura o amplària final del producte.

Ni els matalassos de làtex ni els matalassos viscoelàstics es poden posar sobre bases vernissades o de fusta no transpirable, atès que aquest tipus de bases afavoreixen l'aparició d'humitats en el matalàs.​

Els matalassos viscoelàstics i de làtex han de col·locar-se preferentment sobre somiers de làmines o bases entapissades i canapès transpirables. Si es col·loquen en un altre tipus de superfícies com per exemple llits banyera, tatamis, etc, haurà de cuidar-se al màxim la ventilació de l'equip de descans, perquè aquest tipus de suports impedeix la correcta ventilació del matalàs i poden aparèixer taques d'humitat.

Si la base sobre la qual es dipositi qualsevol model de matalàs, no és adequada o està deformada, traslladant aquesta anomalia al propi matalàs, aquest perdrà la garantia per considerar que s'ha fet un mal ús d'aquest.

Els descosits ocasionats en l'embuatat amb rivet no estaran coberts per la garantia passats els 3 anys estipulats per llei. Per tant, en cap cas, això serà motiu de substitució o devolució. 

Els matalassos envasats al buit deuran desembalarse durant els posteriors 10 dies després de la seva recepció. Emmagatzemar durant més temps un matalàs envasat al buit pot generar danys en el producte, per als quals no serà aplicable la garantia.

Al desembalar els matalassos envasats al buit, poden haver-hi arrugues en el teixit, que aniran desapareixent amb el pas del temps i no suposen cap impediment per a un correcte descans. Per tant, no seran motiu de devolució o canvi.

Els matalassos que contenen materials naturals poden presentar algunes arrugues en la seva capa superior. Això no es considerarà incidència; bastarà amb amb mullir el matalàs i donar-li forma per a eliminar-les. A més, cap dels nostres matalassos podrà descansar sobre somiers de molls, quedant eliminada la garantia en el cas d'utilitzar-se amb aquests.

L'articulació de qualsevol somier, sempre s'haurà de realitzar des de la posició totalment plana i amb el dorment tombat sobre el matalàs. Mai s'assegui sobre parts ja articulades. Els somiers articulats no seran vàlids per a matalassos de molls.

Tots els somiers, segons la seva mesura, suporten un pes corporal màxim, independentment que hi hagi una o diverses persones sobre aquest. En les mesures individuals des de 67 cm fins a 105 cm d'ample, el pes màxim és de 120 kg. Per a somiers d'un cos i mesura 135 o 150 cm d'ample, el pes total dels ocupants del llit serà de 180 kg. Finalment, en els somiers bessons, formats per dos cossos des de 67 cm fins a 105 cm no s'hauran de sobrepassar els 120 kg en cadascun dels cossos del somier.

En el cas que hagi contractat la pujada a domicili amb o sense muntatge i es faci ús de la garantia, Barcelona Confort enviarà el recanvi o peça a substituir, i si fos necessari, al servei tècnic, sense cost per al client.

Informació i indicacions sobre els nostres productes: 

El client reconeix haver estat informat per part de DESCANSO ON-LINE SL a través de les presents condicions en el moment de validar la comanda en ferma sobre els diferents advertiments generals específiques i relacionades amb la compra d'articles de descans en general. 

Especialment, però de forma no limitativa, es detallen les més rellevants a continuació:

Un matalàs, peça tèxtil o coixí són productes acabats amb càrrega de fibra, costures i teles flexibles, la qual cosa les mesures indicades són sempre orientatives; Segons la normativa Europea sobre toleràncies dels materials, es consideren acceptables qualsevol excés d'altura-amplària-llarg entre +/- 2 cm.

Els somiers poden presentar unes dimensions una cosa diferent a la referència comercial segons els acabats laterals que tinguin – per exemple models amb embellidors i/o embuatats- Es consideren acceptables variacions entre 1-1,5 cm altura-amplària- llarg.

Tots els matalassos passades les primeres nits "prenen la forma" de l'usuari; l'enfonsament acceptable correspon al 20% de l'altura total del matalàs; fenomen normal senyal d'adaptació del matalàs, aquest enfonsament no modifica en res les qualitats de confort i de solidesa i per consegüent no afecta la garantia.

Per a un bon manteniment dels matalassos, s'ha de voltejar el matalàs "de cap a peus" una vegada al mes, per a d'aquesta manera garantir el bon estat de les escumes i materials que componen el nucli del matalàs. El no realitzar aquest manteniment serà considerat un mal ús del producte, per la qual cosa quedarà exempt de la garantia.

                      

Indicacions sobre llits elèctrics:

Mai asseure's, saltar o fer pressió sobre un pla del somier quan estigui articulat, no està preparat per a aquest ús; el mateix en la tapa d'un canapè abatible quan aquest està en posició oberta.

Tots els somiers articulats o tapes de canapès abatibles poden provocar en un moment donat alguns "sorolls" mínims de frec; s'ha d'utilitzar un esprai amb base de silicona per a mantenir en estat òptim.

La concepció tècnica i interna dels matalassos és responsabilitat exclusiva del fabricant : en cas de mesures especials els matalassos poden estar concebuts amb diversos blocs del material triat i no de manera “monobloc”, la qual cosa no afecta ni les qualitats ni la seva durabilitat ni la garantia legal.

L'oxigen i l'ozó pot espatllar el làtex. Es recomana no exposar aquest ni a l'aire ni al sol.

És aconsellable no manipular el matalàs o coixins fora del seu fongui, tret que sigui totalment imprescindible. A causa de la seva esponjositat és sensible a l'esquinçat.

No mantenir mai un canapè abatible amb la tapa baixada i sense matalàs damunt; la pressió exercida pels pistons i compassos pot provocar una obertura inoportuna i per sorpresa, podent provocar ferides per cop fort a l'usuari.

No s'ha de doblegar un matelàs una vegada desempaquetat per a evitar trencaments en les escumes i/o danys importants als molls.

Totes les escumes canvien de color amb el temps fins a presentar tons totalment diferents en alguns casos. Fenomen normal que no modifica la qualitat del confort, del material ni la solidesa del conjunt, i per tant no afecta a la garantia.

Les condicions climàtiques, humitats, ventilació insuficient de l'habitació, tipus de base utilitzada (hermètica i/o vernissada), així com usuaris amb alta sudoració poden provocar la formació de floridures, que en cap cas està cobert per la garantia del producte.

Com funciona això de les 100 nits de prova?

Sabem la importància de la compra d'un matalàs i els beneficis que pot tenir per a la nostra salut el fet de descansar plenament cada nit. Per a la teva tranquil·litat, pots provar amb seguretat el teu matalàs Barcelona Confort fins a 100 nits. Si el teu nou matalàs no et convenç, t'oferim un termini de prova de fins a 100 nits perquè puguis canviar-lo per un altre model que s'ajusti millor a les teves necessitats.

Durant aquestes 100 nits pots canviar de model de matalàs, però no retornar-ho.

Solament et demanem que ho provis durant un mínim de 30 nits. Aquest és el termini necessari per a adaptar-te al nou matalàs i assegurar-te que has fet una bona compra.

No estan inclosos en aquesta garantia extra de satisfacció els matalassos que siguin productes de liquidació o saldo, o de mesures especials. Més a baix indiquem quines són les mesures que es poden beneficiar d'aquestes condicions especials.

Condicions generals per a les 100 nits de prova: 

El canvi durant les primeres 100 nits tindrà un import de 80€, en concepte de despeses de recollida, transport i gestió del canvi. Si es tria un matalàs d'import superior el client haurà d'abonar la diferència, i si el triat és d'import inferior, no se li retornarà al client la diferència.

Les mesures de matalàs que s'inclouen en aquesta garantia extra de satisfacció són:

*90x190, *105x190, *135x190, *150x190, *150x200, *160x200

L'empresa encarregada de la retirada del matalàs es posarà en contacte amb l'usuari per a fixar el dia de retirada. El propi transportista pot desistir de la retirada del matalàs si aquest manifesta una deterioració evident per mal ús o mala conservació. Una vegada Barcelona Confort hagi rebut i comprovat l'estat del matalàs i confirmi que està en bon estat, es procedirà al canvi del matalàs pel nou model triat. En cas que el matalàs no estigui en bon estat, no es procedirà a fer cap devolució ni canvi, a causa d'un mal ús. Solament es podrà gaudir una sola vegada d'aquestes condicions excepcionals de devolució, si vostè fa el canvi per un altre model de matalàs, ja no podrà realitzar-lo més vegades. 

Si es tria un matalàs d'import superior el client haurà d'abonar la diferència, i si el triat és d'import inferior, no se li retornarà al client la diferència.

Haig de guardar les caixes i els plàstics per si vull retornar-ho?

              

S'aconsella que guardis els embalatges originals, ja que si realitzes la devolució del matalàs, aquest haurà d'anar perfectament embalat.

Què passa amb els matalassos que es retornen?

Als matalassos que rebem per devolució els donem sortida de 2 maneres: Si estan en bon estat, els higienitzem, els canviem la fongui i els donem a organitzacions socials perquè els reutilitzin. 

Si estan danyats o en mal estat, tenim acords amb diferents empreses perquè reutilitzin el material de goma escumeja per a produir nous productes en un procés d'economia circular (aïllant acústic, embalatge, jardineria, etc.). Mai tornarem a vendre un matalàs usat, però sí que prenem la responsabilitat de donar-li una segona vida per a regenerar-lo com altres productes en un procés d'economia circular basada en el *reaprovechamiento i sostenibilitat.
Le informamos que nuestro horario comercial es de lunes a viernes de 10 a 19, y viernes de 10 a 16