Pregunta'ns

DADES GENERALS 

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades:

El nom del propietari de la web és Descans On-line, S.L. (d'ara endavant Barcelona Confort), i està domiciliada al carrer Gomis, 34, 08023, Barcelona, i amb CIF B-66417080, inscrita el registre mercantil de Barcelona, tom 44587, foli 26, full B-460587.

En la web de Barcelona Confort hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu i venda de matalassos, bases, complements i altres articles per a descans i llar.

L'horari d'atenció al client de Barcelona Confort és de 10.00 a 21.00, de dilluns a diumenge.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

La nostra Política de privacitat s'aplica a les dades personals que recopilem i tractem a Barcelona Confort segons les directrius del Nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016. 


Qui és el responsable de les seves dades?

Identitat: Descans On-line, S.L. (Dorm-te Online)
CIF: B-66417080
Dir. postal: C/ Gomis, 34, bj, 08023 Barcelona
Telèfon: 931949444
Correu electrònic: info@barcelonaconfort.catAmb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Barcelona Cofort tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació del servei sol·licitat i realitzar el control, gestió, manteniment i facturació dels clients

Quan se subscriu al nostre butlletí de notícies o al nostre blog i ens facilita el seu correu electrònic ens està autoritzant expressament al fet que li enviem publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon) i convidar-los a esdeveniments organitzats per l'empresa. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació establerta El termini de conservació de les dades proporcionades vindrà determinat per la relació que manté amb nosaltres o quan sol·liciti el cessament de l'activitat o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals una vegada transcorregut aquest termini de temps, les dades seran eliminades definitivament. 


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base jurídica que legitima d'aquest tractament serà el seu consentiment, l'interès legítim o la necessitat per a gestionar una relació contractual o similar.

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per Barcelona Confort. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d'aquests serveis. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Barcelona Confort han estat facilitats per vostè (l'interessat) i amb això, està expressant l'acceptació al tractament de les seves dades personals reflectida en aquesta Política de privacitat.

L'interessat que envia la informació a Barcelona Confort és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se Barcelona Confort de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

A Barcelona Confort no recaptem informació personal de menors de catorze (14) anys. Si l'interessat és menor d'aquesta edat, haurà d'abstenir-se de facilitar-nos informació de caràcter personal.

L'interessat garanteix i respon, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'interessat accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. Si prefereix que l'Empresa no recapti informació personal sobre vostè, preguem que no ens la faciliti.

Barcelona Confort no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.

S'exonera a Barcelona Confort de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l'interessat com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per Barcelona Confort sempre que procedeixi de fonts alienes a Barcelona Confort. 


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Barcelona Confort no cedirà les dades personals excepte els estrictament necessaris a les empreses de transport per a finalitzar el procés de compra i/o en els casos en què existeixi una obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun altre tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'interessat. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Barcelona Confort estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Barcelona Confort deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades o oposar-se al tractament de les seves dades personals, a través de correu postal en c/ Gomis, 34, bj, 08023 Barcelona o a través de correu electrònic a privacidad@barcelonaconfort.cat juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I, la petició en què es concreta la seva sol·licitud, datada i signada, així com el seu domicili a l'efecte de notificacions.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.


Si pagament mitjançant targeta, quina seguretat tenen les meves dades?

Barcelona Confort compta amb els majors sistemes de seguretat en comerç electrònic. Aquesta seguretat s'intensifica en el moment de realitzar el pagament amb targeta, perquè en aquest cas, la nostra plataforma de pagament compta amb sistemes de seguretat com el Verified by VISA i el MasterCard SegureCode, i totes les transaccions són encriptades mitjançant sistema SSL, que garanteixen que ningú pot veure les seves dades bancàries.

                       
ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'Empresa ha implantat diverses mesures per a protegir la seguretat de la seva informació personal, tant "on line" com "off line".

L'interessat declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament d'aquests per part de Barcelona Confort en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA SOBRE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Barcelona Confort es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Barcelona Confort anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.


CONDICIONS D'ÚS

Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari de la web de Barcelona Confort implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no està d'acord amb aquestes condicions no continuï usant aquesta web.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.


RESPONSABILITATS

Barcelona Confort no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador.

No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, Barcelona Confort es compromet a la retirada o si escau bloqueig d'aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

Tampoc l'empresa es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat en l'ordinador de l'internauta. S'exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l'usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web.
Així mateix, Barcelona Confort es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació d'aquest, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

Barcelona Confort és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s'incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d'aquesta empresa.

Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de Barcelona Confort.

Tota la informació que es rebi en la web, com a comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Barcelona Confort de manera gratuïta. No ha d'enviar-se informació que NO pugui ser tractada d'aquesta manera.

Tots els productes i serveis d'aquestes pàgines que NO són propietat de Barcelona Confort, són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Solament apareixen en la web de Barcelona Confort a l'efecte de promoció i de recopilació d'informació per a la seva posterior distribució. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.


RESPONSABILITATS

Barcelona Confort no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador.

No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, Barcelona Confort es compromet a la retirada o si escau bloqueig d'aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

Tampoc l'empresa es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat en l'ordinador de l'internauta. S'exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l'usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web.

Així mateix, Barcelona Confort es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació d'aquest, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

Barcelona Confort és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s'incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d'aquesta empresa.

Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de Barcelona Cofort.

Tota la informació que es rebi en la web, com a comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Barcelona Confort de manera gratuïta. No ha d'enviar-se informació que NO pugui ser tractada d'aquesta manera.

Tots els productes i serveis d'aquestes pàgines que NO són propietat de Barcelona Confort, són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Solament apareixen en la web de Barcelona Confort a l'efecte de promoció i de recopilació d'informació per a la seva posterior distribució. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La nostra entitat es troba adherida a Confiança Online (Associació sense ànim de lucre), inscrita en el Registre Nacional d'Associacions Grup 1, Secció 1, número nacional 594400, CIF G85804011, Carrer Castelló 24, Esc 1 2° esq., 28001 Madrid (Espanya), telèfon (+34) 91 309 13 47 i fax (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es). 

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Així mateix, en compliment del que es disposa en la Llei de Resolució Alternativa de Litigis, informem els consumidors que, com a entitat adherida i en els termes del Codi Ètic, els usuaris podran acudir a Confiança Online per a la resolució alternativa d'eventuals controvèrsies (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formularioreclamaciones/). Si aquestes es refereixen a transaccions electròniques amb consumidors, o sobre protecció de dades quan estiguin relacionades amb aquest àmbit, les reclamacions seran resoltes pel Comitè de Mediació de Confiança Online, acreditat per a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. Si les reclamacions versen sobre publicitat digital, o sobre protecció de dades relacionada amb aquest àmbit, seran sotmeses al Jurat de la Publicitat d'AUTOCONTROL. 

A més et recordem que pots accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show